HET DNA VAN V.V. DWP

 

Clubnamen en de betekenis ervan. Je kunt er boeken mee vullen, zo ook binnen de provincie Friesland. DWP bijvoorbeeld. Ik heb er zelf nooit tegen gespeeld, maar toen ik lang geleden vernam dat DWP voor De Wite Peal staat, werd ik direct nieuwsgierig naar het verhaal achter het ontstaan van deze voetbalclub. De wittepaal. Een doelpaal? Nee. De feiten liggen íets anders.


Van ZSGOWMS tot THOR

Zowel binnen als buiten de provincie is het qua namen van clubs bijkans genieten. In het westen des lands is de naam van de Amsterdamse voetbalvereniging ZSGOWMS ongetwijfeld één van de meest opvallende, zeker als je weet dat het valt uit te schrijven als Zonder Samenspel Geen Overwinning & Wilskracht Maakt Sterk. Omdat het dorp Moerdijk in Noord-Brabant door de oorlog vrijwel volledig wordt verwoest, ontstaat in 1946 de plaatselijke v.v. TPO. Tussen Puinhopen Opgericht. Dichterbij is het evenzo raak. SSS ’68 uit Marsum staat voor Sport Staalt Spieren. En in Lippenhuizen betekent THOR Tot Heil Onzer Ribbenkast. Niet vies van een fysiek potje voetbal blijkbaar.

DWP

Na de Tweede Wereldoorlog kan er vanaf de zomer van 1947 worden gevoetbald bij v.v. DWP, waar het sportveld is gesitueerd in het piepkleine Rotsterhaule. Het idee komt van kampbeheerder Albert Doorn, die er in de kantine van het voormalige Rijkswerkkamp ‘De Wite Peal’ een klap op geeft. DWP is na de Eerste Wereldoorlog ook al opgericht, maar weet de tand des tijds niet te overleven. Na de definitieve bevrijding van Nederland voetballen schooljongens dagelijks op het stuk grond bij het kamp. Enkele ouders en ouderen zorgen er, samen met Doorn, voor dat DWP aan een tweede leven begint. Met succes, want de groenwitten zijn tot op de dag van vandaag springlevend.


Huisvesting

Het kamp in Rotsterhaule dient als verblijfplaats voor arbeiders in de zogeheten werkverschaffing. Werkverschaffing kan worden omschreven als het organiseren van projecten om werklozen nuttige
tijdsbesteding te geven. Decennia later wordt De Wite Peal tevens gebruikt als tijdelijke huisvesting van Molukkers die vanaf 1951 per schip vanuit Oost-Indië naar Nederland worden vervoerd. De Wite Peal staat vanaf dan te boek als Ambonezenkamp. Vanaf 1954 vertrekken de eerste Molukkers weer. De laatste zestig inwoners moeten in 1960 verkassen, omdat het stuk grond verkocht is. Het zorgt voor verdeeldheid, zowel in het kamp als in de omgeving. De kampbewoners hebben zich gehecht aan hun plek, maar ook aan de streek. Ze moeten elders opnieuw beginnen.

Witte grenspaal

Maar waarom de term De Wite Peal? Het gaat simpelweg om een witte grenspaal die lange tijd tussen degemeenten Haskerland en Doniawerstal te vinden is. Het paaltje is geplaatst tijdens het aansnijden van het veen, tijdens een van eerdergenoemde werkverschaffingsprojecten. En na het kamp krijgt de voetbalclub dezelfde benaming. De ligging schuift wel enigszins op, want in 1951 verkast DWP van Rotsterhaule naar het naastgelegen Sintjohannesga, waar aanzienlijk meer ruimte is voor de groeiende amateurvereniging. Het witte paaltje blijft achter. En wordt jaren later uit de grond gehaald. Voorgoed verdwenen. Zonde. Wat rest is een in 2011 geplaatste herdenkingspaal, ter nagedachtenis aan het werklozenkamp (1940 – 1941), het kamp voor
joden (1942) en het Ambonezenkamp (1951 – 1960). Bedoeld om het verleden levend te houden.

De Grie

Na een fraaie verbouwing en opknapbeurt wordt sportpark De Grie van DWP in 1976 officieel geopend. In dejaren erna wordt het complex steeds mooier. Denk aan drainage van het trainingsveld, het plaatsen van een overkapping, modernisering kantine, renovatie kleedkamers, een hagelnieuw kunstgrashoofdveld sinds 2017 en verdere uitbreiding van de kleedgebouwen in 2020. En dat moet ook, met vijf seniorenteams bij de mannen, een vrouwenteam, negen jongensteams en twee meisjesteams. DWP teert al jarenlang op een hechte groep vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Men roemt de familiare sfeer binnen de club, waar de derde helft minstens zo belangrijk is als de eerste en tweede.

Jelle Teitsma