Hellema Notaris

Hellema Notaris wil graag maatschappelijk ondernemen!

Hellema Notaris is sinds januari 1998 gevestigd in Dokkum en is voorzitter van de notarissen te Anjum, Ternaard, Metslawier en Dokkum. Dit notariskantoor levert met name zijn diensten aan de regio Noord Friesland, Ameland, Schiermonnikoog en het aangrenzende gedeelte van Groningen. Notaris mr. Sijtze Hellema is een verre nazaat van Doeke Wygers Hellema (1766-1856). Al op 16-jarige leeftijd werd deze invloedrijke persoon onderwijzer in zijn geboortedorp Wanswerd. In 1792 verhuisde Doeke Wygers naar Wirdum, waar hij ook rijksontvanger der belastingen was. Later vestigde hij zich als boer onder Barrahûs. Hij bekleedde onderscheidende functies in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Onder de titel "kroniek van een Friese boer" werd door de bekende historicus H. Algra een bloemlezing uit zijn dagboek samengesteld en uitgegeven.

Maatschappelijke betrokkenheid zit zeker ook in de genen van deze notaris. Sijtze Hellema verzorgt namelijk graag laagdrempelige lezingen over bijvoorbeeld erfrecht en testament. In het Alzheimer Café Noordoost-Friesland verstrekte Hellema onlangs nog informatie over het thema ‘Juridische zaken goed geregeld’: wat kan men nog regelen bij beginnende dementie? Stichtingen met ideële doelstellingen kunnen profiteren van aangepaste tarieven. Daarnaast sponsort Hellema Notaris, als maatschappelijk-sociaal geëngageerd bedrijf, vele sportverenigingen en – activiteiten, maar ook bijvoorbeeld het Glazen Huis op de Zijl in Dokkum, de Dokkumer Skûtsjes, de Admiraliteitsdagen en het Concours Hippique.

De introductie van de marktwerking deed in 1999 veel stof opwaaien bij notarissen. Hoewel Sijtze Hellema zichzelf geen prijsstunter wil noemen, zijn de gehanteerde tarieven concurrerend. In zijn werk wordt hij ondersteund door twee kandidaat-notarissen, twee klerken en drie medewerkers. Dit team staat tot uw beschikking als het gaat om:

  • huwelijkse voorwaarden of voorwaarden voor een partnerschap te maken of te veranderen;
  • een testament te maken of te veranderen;
  • een huis of gebouw te veranderen van eigenaar;
  • recht te krijgen op een huis of gebouw door bijvoorbeeld een hypotheek;
  • een besloten vennootschap te beginnen;
  • aandelen in een besloten vennootschap te veranderen van eigenaar;
  • een stichting te beginnen.

Door betere voorlichting en een veranderende maatschappij is er ook bij Hellema Notaris sprake van groei. Echtscheidingen worden complexer en de vraag naar testamenten neemt toe. Daarnaast komen er steeds meer kwetsbare ouderen. Het notariaat wil financiële uitbuiting van ouderen en kwetsbaren zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen. Hierbij speelt voorlichting een belangrijke rol.

Sijtze Hellema is samen met kandidaat-notaris Jan Gerke Veenstra het aanspreekpunt voor de ondernemingspraktijk en estateplanner. Naast het maatschappelijk ondernemen heeft hij nog een klein stukje DNA van zijn beroemde voorvader geërfd. De Dokkumer notaris is namelijk agrarisch recht specialist (lid VASN).

Hellema Notaris is gevestigd in het voormalig belastingkantoor aan de Hogepol 18 te Dokkum en is bereikbaar via 0519-294915 of info@hellemanotaris.nl. Voor meer informatie kunt u de website www.hellemanotarissen.nl raadplegen.